06-01-2016-KAZAN ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ-(BASIN 174426)

0
81

Esas no : 2015/7 Karar No : 2015/143
Kazan Asliye Hukuk Mahkemesi’nin 12/05/2015 tarih ve 2015/7 Esas, 2015/143 Karar sayılı ilamında; Davanın KABULÜNE; Yozgat İli, Merkez İlçesi, Gülyayla Köyü cilt no: 32, hane no: 10, BSN : 218’da nüfusa kayıtlı, Rıdvan ve Yasemin oğlu, 24/12/2014 Kazan doğumlu, 16243073916 T.C. kimlik nolu SERKAN ŞİMŞEK’in “SERKAN” olan isminin “DENİZ” olarak DEĞİŞTİRİLMESİNE karar verilmiştir. Keyfiyeti ilan olunur. 09/10/2015