04/02/2015 ÇANKAYA BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

0
69

Emek Mahallesi 24450 no’lu parselasyon planı kapsamındaki 5287 adaya ait, ada ölçü krokisi, düzenleme sınır krokisi, alan hesapları ve diğer uygulama evrakları, 30.01.2015 tarihinden itibaren Belediyemiz ilan panosunda 1 (bir) ay süre ile ilan edilmektedir. İlgilenenlere duyurulur.
(BASIN-18128) www.bik.gov.tr