04-03-2016-T.C. ANKARA BATI İCRA DAİRESİ-BASIN 266735

0
69

2015/14682 ESAS
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :
Ankara İli, Ayaş İlçesi, Akkaya Mahallesi Küllüyer Mevki, 22.523,30m² yüzölçümlü, 156 ada 15 parselde kayıtlı Tarla cinsi taşınmazın borçlular Osman KOÇ’a isabet eden 3/32, İbrahim KOÇ’a isabet eden 3/32, Havva KARAKAYA’ya isabet eden 3/32, Fatma UĞUR’a isabet eden 3/32, Emine UYAR’a isabet eden 3/32, Mehmet KOÇ’a isabet eden 3/32 ve Galip KOÇ’a isabet eden 3/32 hisselerin satışı yapılacak olup taşınmazın adresi Akkaya Köyü, Küllüyer Mevki, 156 ada 15 parselin Akkaya Köyü Küllüyer mevkii, yola cepheli, Ayaştan-Beypazarına giderken kara yolunun 1,5 km sağında Ayaş yolunun 1,5 kuzeyinde, Akkaya köyünün 2,5 km doğusunda, Salihler köyüne giden yola cepheli, sulak ve ekilebilir düz arazidir.
İmar Durumu : Dosyada mevcuttur.
Kıymeti : 59.123,68 TL
KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler : Dosyada mevcuttur.
1. Satış Günü : 20/04/2016 günü 11:30 – 11:35 arası
2. Satış Günü : 17/05/2016 günü 11:30 – 11:35 arası
Satış Yeri : Ankara Batı (Sincan) Adalet Sarayı Mezat Salonu Sincan/Ankara
———————————————————————————————————————–
Satış şartları :
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanınyirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşincigünden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamınıve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20’si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ileteslim masraflarıalıcıya aittir. Tellâliye resmi, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir.
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2015/14682 Esas sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.01/03/2016
(İİK m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64’e karşılık gelmektedir.