04-02-2016-T.C. ANKARA BATI 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN-BASIN 239836

0
72

ESAS NO : 2015/261
KARAR NO : 2015/287
MERVE DENİZ UĞUZ aleyhine mahkememizde açılan Soy isim Düzeltilmesi İstemli davasının yapılan açık yargılaması sonunda;
Çankırı ili, Kurşunlu ilçesi Yeşilören köyü nüfusuna kayıtlı , Murat ve Filiz’den olma, 07/05/1997 doğumlu, TC: 13087931754 kimlik numaralı, Cilt:35, Hane:6 Bsn:193 sicilde kayıtlı Uğuz soy isminin iptaliyle Pamukçuoğlu olarak düzeltilmesine karar verilmiştir. 23/11/2015