04-02-2016 ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI-BASIN 239766

0
99

Yenimahalle İlçesi Çerçideresi Mahallesi 64660 ada 1 nolu parsel ile park alanını kapsayan 84255/8 nolu parselasyon planı Ankara Büyükşehir Belediye Encümeninin 28.01.2016 tarih ve 206 sayılı kararı ile onaylanmış olup, 3194 sayılı Kanunun 19.maddesi uyarınca 04.02.2016 tarihinde mesai başlangıcında 1 aylık askı ilanına çıkarılmıştır.
İlgililere ilanen duyurulur.
ADA                   PARSEL
64660                    1