03-12-2015-T.C. ANKARA 15. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN-(BASIN 196020)

0
70

Dosya No: 2015/323
Mahkememizden verilen 15/10/2015 tarih ve 2015/323 Esas 2015/414 Karar sayılı ilamıyla, Nevşehir İli, Avanos İlçesi, Üçkuyu Mah./Köyü 28 Cilt, 16 Hane, 140 BSN de nüfusa kayıtlı bulunan 59164277674 T.C. Kimlik nolu Fuat ve Songül’den olma, 29/08/1992 D.lu, Fatma YILDIRIM’ın, “FATMA” olan isminin “EDA” olarak DEĞİŞTİRİLMESİNE karar verilmiş olup, karar ilan olunur. 03/11/2015