03-03-2017 T.C. ANKARA 12. İCRA DAİRESİ

0
112

TAŞINIRIN AÇIK ARTIRMA İLANI
2017/418 ESAS
Aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup:
Birinci artırmanın aşağıda belirtilen gün, saat ve yerde yapılacağı ve o gün kıymetlerinin %50’sine istekli bulunmadığı taktirde, yine aşağıda belirtilen gün, saat ve aynı yerde 2. artırmanın yapılarak satılacağı; şu kadar ki, artırma bedelinin malın tahmin edilen değerinin %50’sini bulmasının ve satış isteyenin alacağına rüçhanı olan alacakların toplamından fazla olmasının ve bundan başka paraya çevirme ve payların paylaştırma giderlerini geçmesinin şart olduğu; birinci artırmadan on gün önce başlamak üzere artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebileceği, birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadansonraki beşinci günden başlamak üzere ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebileceği, mahcuzun satış bedeli üzerinden aşağıda belirtilen oranda KDV.’nin alıcıya ait olacağı ve satış şartnamesinin icra dosyasından görülebileceği; gideri verildiği takdirde şartnamenin bir örneğinin isteyene gönderilebileceği; fazla bilgi almak isteyenlerin yukarıda yazılı dosya numarasıyla dairemize başvurmaları ilan olunur. 24/02/2017
1.İhale Tarihi : 30/03/2017 günü, saat 10:15 – 10:20 arası.
2.İhale Tarihi : 14/04/2017 günü, saat 10:15 – 10:20 arası.
İhale Yeri : 2 Nolu Mezat Salonu – Adalet Sarayı Otoparkı – Sıhhiye MERKEZ / ANKARA
No Takdir Edilen Değeri TL. Adedi KDV Cinsi (Mahiyeti ve Önemli Nitelikleri)
1 40.000,00 1 %1 06 FG 1360 Plaka sayılı Fiat Doblo marka, Multijet model, 2014 model, beyaz renkli, anahtar var, ruhsat yok, genel görünümü itibariyle temiz, muhtelif çizikler mevcut, teybi vardır.