Türkiye için 2007 – 2023 yılları arasında gerçekleştirilmesi planlanan, Avrupa Birliği Entegre Çevre Uyum Stratejisi raporuna göre, 2023 yılına kadar Türkiye’nin çevre yatırımları 58.5 milyar Euro’yu aşacak. 2023 yılına kadar su ve atıksu sektöründeki yatırım ihtiyacı ise 33,9 milyar Euro olacak.

Azalan dünya su kaynakları su ve atıksu sektöründe 600 milyar dolarlık bir pazar doğurdu. Hızla artan dünya nüfusu, şehirleşme ve sanayileşme dünya su kaynaklarını hızla tüketirken, suyun kullanılır hale getirilmesi, dağıtımı, etkin tüketimi, atık suların işlenmesi ve yeniden kullanılması giderek daha fazla önem kazanıyor. Bugün 600 milyar dolara ulaşan sektör her yıl yüzde 5’den fazla büyümeye devam ediyor.
Su kaynakları sınırlı olan Türkiye’nin konusunda ilk ve tek sektörel fuarı olan IWE Istanbul Water Expo, Türkiye ve çevre ülkelerin su ve atıksu konusundaki ihtiyaçlarına cevap verecek tüm teknolojik yenilikleri, ekipman, ürün ve hizmetleri bir araya getirerek bölgesel bir buluşma noktası olmayı hedefliyor.
ITE Turkey’in bünyesinde yer alan EUF – E Uluslararası Fuarcılık tarafından bu yıl 1 – 3 Eylül 2016 tarihleri arasında İstanbul Fuar Merkezi’nde ikinci kez düzenlenecek olan İstanbul Su ve Atıksu Arıtma Teknolojileri Fuarı ve Konferansı – IWE Istanbul Water Expo, su kaynaklarının sürdürülebilir bir şekilde kullanılması, etkin su tüketimi, sürdürülebilir su ve atıksu yönetimi ile ilgili en son teknolojileri ve gelişmeleri aynı platformda bir araya getirecek.
-“SU GÜVENLİĞİ” GLOBAL RİSK SIRALAMASINDA BİRİNCİ DURUMDA-
Dünya Bankası’nın “Sürdürebilir Gelişim Hedefleri” raporuna göre “su güvenliği” global risk sıralamasında birinci durumda. 2030 yılına kadar kullanılabilir su miktarının yüzde 40 düşeceği ve 2050 yılında dünya nüfusunun 9 milyara ulaşmasıyla su tüketiminde yüzde 15’lik bir artış olacağı öngörülüyor. Aynı rapora göre dünyada 2,4 milyar kişinin kullandığı suyun arıtılmadığı; 700 milyon kişinin ise temiz su tüketemediği ifade ediliyor.
Türkiye, AB raporlarına göre su ve atık su çözümleri için dünyanın en büyük pazarlarından birisi olarak gösteriliyor. Türkiye için 2007 – 2023 yılları arasında gerçekleştirilmesi planlanan, Avrupa Birliği Entegre Çevre Uyum Stratejisi raporuna göre; 2023 yılına kadar Türkiye’nin çevre yatırımları 58.5 milyar Euro’yu aşacak. 2023 yılına kadar su ve atıksu sektöründeki yatırım ihtiyacı ise 33,9 milyar Euro. Bu rakamın yüzde 50’si devlet, yüzde 30’u özel sektör, yüzde 20’si ise AB ve diğer uluslararası kuruluşlar tarafından finanse edilecek. (ANKA)
(AR/ORH)