02/03/2015-T.C. ANKARA 26. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ’NDEN KAMULAŞTIRMA İLANI

0
372

ESAS NO: 2015/64 Esas
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN
BULUNDUĞU YER: ANKARA-ALTINDAĞ
MEVKİİ: SAKARYA MAHALLESİ
PAFTA NO:-
ADA NO: 430
PARSEL NO: 8
VASFI: ARSA
YÜZÖLÇÜMÜ:-
MALİKİN ADI VE SOYADI: BAKİ EROĞLU
KAMULAŞTIRMAYI YAPAN İDARENİN ADI : ALTINDAĞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI
KAMULAŞTIRMANIN VE BELGELERİN ÖZETİ: Ankara ili, Altındağ ilçesi, Sakarya Mahallesi, 430 Ada, 8 Parsel sayılı taşınmazın tüm müştemilatıyla birlikte, Altındağ Belediye Encümeninin 25/06/2015 tarih, ve 562 sayılı kararı ile Altındağ Kaymakamlığı tarafından kamu yararı kararıyla kamulaştığı ve taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ile ödenecek bedel karşılığında taşınmazın tapu kaydının iptali ile davacı Altındağ Belediyesi adına tapu tesciline karar verilmesi talep edilmiştir.
Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2015/64 Esas Esas sayısında dava açılmıştır.
2942 sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur.16/02/2015