02/03/2015-T.C. ANKARA 14. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ’NDEN

0
151

ESAS NO : 2015/87 Esas
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN
BULUNDUĞU YER : ANKARA – ALTINDAĞ
MEVKİİ : SAKARYA (TURAN) MAHALLESİ MEVKİİ
ADA NO : 421
PARSEL NO : 10
VASFI : TESİS VE MÜŞTEMİLATLAR
YÜZÖLÇÜMÜ : 68 M2
MALİKİN ADI VE SOYADI : KADİR ÇALIŞKAN
KAMULAŞTIRMAYI YAPAN
İDARENİN ADI: ALTINDAĞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI
KAMULAŞTIRMANIN VE BELGELERİN ÖZETİ: Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2015/87 Esas Esas sayısında dava açılmıştır.
2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 17/02/2015