Ankara Büyükşehir Belediye Meclisinin 16.01.2015 tarih 173 sayılı kararı ile onaylanan, Çankaya İlçesi Beytepe Mahallesi imarın 28919/1, 28928/1, 28929/1 ada/parsellerinin Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Proje Alanı ilan edilmesine ilişkin “1/5000 ölçekli KDGPA sının” Başkanlığımız ilan panosunda bir ay (30 gün) süreyle askıya çıkarılmıştır.
İlanen ilgililere duyurulur.
www.bik.gov.tr (Basın-17726)