02/02/2015 ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞINDAN (17718)

0
133

Ankara Büyükşehir Belediye Meclisinin 16.01.2015 tarih 175 sayılı kararı ile onaylanan, Çankaya İlçesi Beytepe Mahallesi imarın 28919/1, 28928/1, 28929/1 ada/parsellerine ilişkin “Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Proje Alanı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı” Başkanlığımız ilan panosunda bir ay (30 gün) süreyle askıya çıkarılmıştır.
İlanen ilgililere duyurulur.
www.bik.gov.tr (Basın-17718)