02/02/2015 ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞINDAN (17706)

0
99

Ankara Büyükşehir Belediye Meclisinin 16.01.2015 tarih 174 sayılı kararı ile onaylanan, Çankaya ilçesi Beytepe Mahallesi imarın 28919/1, 28928/1, 28929/1 ada/parsellerine ilişkin “Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Proje Alanı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı” Başkanlığımız ilan panosunda bir ay (30 gün) süreyle askıya çıkarılmıştır.
İlanen ilgililere duyurulur.
www.bik.gov.tr (Basın-17706)