02-06-2016-T.C ANKARA 6.İCRA MÜDÜRLÜĞÜNDEN-BASIN 350808

0
73

Bazı borçluların ATESTAŞ ANKARA TRAFİK EĞİTİM VE SAĞLIK HİZ.TİC.A.Ş. vekili Av. Nermin ATİLA’ YA borçlarından dolayı dosyalarımızda hacizli bulunan aşağıda dosya numaraları, satış tarih ve saatleri, muhammen bedelleri ile marka, model ve bazı özellikleri yazılı bulunan araçlar müdürlüğümüzce satışa arz edilmiştir. Arttırma (satış) 10.06.2016 tarihinde araçların sütununda yazılı saatlerde aşağıda satırlar karşısında yazılı olan otoparklarda yapılacak, o gün kıymetlerinin %50 ‘ne istekli bulunmadığı takdirde 30.06.2016 günü yine sütunlarında yazılı aynı saatte ve aynı yerde 2.arttırma yapılarak satılacaktır. Şu kadar ki; arttırma bedelinin malın tahmin edilen kıymetinin %50 nı bulması ve satış isteyenin alacağına rüçhanı olan alacakların toplamından fazla olmasının ve satış bedeli üzerinden hesaplanacak KDV ‘nin alıcıya ait olacağı ve şartnamesinin müdürlüğümüz dosyasından görülebileceği, masrafı verildiğinde şartnamenin bir örneğinin isteyene gönderilebileceği daha fazla bilgi almak isteyenlerin aşağıda numaraları yazılı dosya numarası ile dairemize başvurabileceği .satış tebligatlarının ilgililerine tebliğ edilememesi halinde işbu satış ilanının tebliğ yerine kaim olmak üzere tebliğ ve ilan olunur.
TABLO-1