02-06-2016-ANKARA 7. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN-BASIN 350680

0
178

ESAS NO : 2016/31 Esas
KARAR NO : 2016/84
Davacılar HENA NESLİ UYSAL, BATUHAN UYSAL, GÖZEN GÖKTEN aleyhine mahkememizde açılan Nüfus (Ad Ve Soyadı Düzeltilmesi İstemli) davasının yapılan açık yargılaması sonunda;
Davanın KABULÜ ile, Balıkesir İli, Karesi İlçesi, Atatürk Mah., Cilt: 147, Hane:175’de nüfusa kayıtlı 13276096486 TC nolu HENA NESLİ UYSAL’ın adının HENA UYSAL olarak düzeltilmesine karar verilmiştir. İlan olunur. 03/03/2016