Hizmet içi seminerlerle personelin eğitimine katkıda bulunan Keçiören Belediyesi, bu defa personeline yönelik “Yönetim Becerileri, Algı Yönetimi ve Kamuda Memur Disiplini ve Ahlakı Eğitimi” düzenledi.

Belediye Meclis Salonu’nda gerçekleştirilen eğitim programına konuşmacı olarak Yıldırım Beyazıt Üniversitesi İşletme Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Tuncer Asunakutlu katıldı. Keçiören Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen programda personele algı yönetimi ile ilgili önemli bilgiler veren Prof. Dr. Tuncer Asunakutlu, “Algı düzeyinde kayıp yaşanmaması ve sürdürülebilirlik sağlanması için, algı alanının sürekli izlenmesi, mesaj tekrarının sağlanması, güçlendirici kanıtların artırılması ve daha çok kişiye ulaşması gerekir.

Toplumsal düzen kurma ve değiştirme, ekonomik, siyasal, sosyal çıkar oluşturma, güvenlik, sistem kurma ve yıkma, propaganda yapma ve güç kontrolü algı oluşturma nedenleridir” dedi. İş disiplininin kurumlarda verimliliğin artmasına yardımcı olduğuna dikkat çeken Asunakutlu, “İşleyişteki aksaklıkları azaltır, iş güvenliğini artırır, işe devamsızlığı azaltır, hizmetin devamlılığını düzenler, motivasyonu artırır. Örgütsel yapıların devamlılığı ve başarısı halkın güvenine bağlıdır. Güven ise, ahlaka uygun davranışlarla ve ilişkilerle gelişir, güçlenir. Yönetenler ve yönetilenler arasındaki ahlaka dayalı ilişkiler, emeğin verimliliğini artırdığı gibi olası çatışmaları da azaltır” diye konuştu.